FANDOM


Ustawa FL209 została wydana w 2010 r. podczas wojny przez rząd U of SA. Obowiązuje ona wszystkich mieszkańców U of SA.
Art. 1Edytuj

  • Wszyscy mieszkańcy U of SA zobowiązani są do oddawania wszystkich dóbr żołnierzom.
  • Pomaganie żołnierzom wrogich frakcji jest surowo zabronione.
  • Oddawanie domostw żołnierzom wrogich frakcji nie jest wskazane.


Art. 2Edytuj

  • Posiadanie środków odurzających jest legalne,o ile używa ich się jako leków przeciwbólowych.
  • Całą żywność należy przekazywać rządowi U of SA. Wydzielane będą specjalne porcje.
  • Żywność można odbierać w specjalnych punktach RGT.


Art. 3Edytuj

  • Posiadanie broni jest legalne.
  • Osoby w wieku 20-35 lat mają obowiązek wstąpienia do wojska narodowego.
  • Wychodzenie poza teren swojego domostwa bez powodu nie jest wskazane.

Nie stosowanie się do powyższych przepisów grozi rozstrzelaniem.